خانم یایا

داستان دو باجناق است که پس از فوت پدر زنشان راه او را پی گرفته و به بهانه تجارت در چین گریزی هم به پاتایا میزنند اما رویارویی آن ها با دوست قدیمی همه چیز را به هم میزند ...کارگردان : عبدالرضا کاهانی

تاریخ اکران : 1397/08/13

سال ساخت : 1396

بازیگران : حميد فرخ نژاد، رضا عطاران، نيتايا چرسى و با حضور امين حيايى


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/20 1397/10/20 10:30,12:00,13:30,15:00,16:30,18:15,20:00
سالن اصلی 1397/08/20 1397/10/20 11:00,15:00,19:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/08/17 1397/10/17 09:30,11:00,12:30,14:00,15:45,17:30,19:15
سالن اصلی 1397/08/17 1397/10/17 21:40
سالن دو 1397/08/19 1397/10/19 18:00,20:00
سالن اصلی 1397/08/17 1397/10/17 10:30,12:30,14:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/20 1397/10/20 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30
دریا 1397/08/16 1397/10/16 13:15,16:30
فانوس 1397/08/16 1397/10/16 11:00,12:30,17:00,18:30,20:00,21:30,23:00
سالن اصلی 1397/08/19 1397/10/19 14:00,20:30
سالن اصلی 1397/08/20 1397/10/20 16:15,20:00
سالن اصلی 1397/08/20 1397/10/20 16:15,21:00
سالن دو 1397/08/16 1397/10/16 14:00,20:00
سالن اصلی 1397/08/17 1397/10/17 17:00,21:00
سالن دو 1397/08/17 1397/10/17 09:45
سالن اصلی 1397/08/23 1397/10/23 12:00,13:45,17:30,19:30

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/08/18 1397/10/16 10:30,12:30,18:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/16 1397/10/16 14:30,16:30,18:30,20:30,22:00

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/08/16 1397/10/16 10:00,11:30,13:00,14:30,16:00,17:30,19:00

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/16 1397/10/16 12:15,15:45,17:30,19:15,22:40

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/22 1397/10/16 22:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/16 1397/10/16 11:30,13:30,15:30,17:30,19:30

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/22 1397/10/22 18:00,20:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/17 1397/10/17 11:00,12:30,14:00,15:30,17:00,20:00,21:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/19 1397/10/19 12:45,18:00,19:30

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/20 1397/10/20 14:30,16:30

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/08/17 1397/10/17 10:15,11:45,13:15,14:45,16:15,17:45,19:15,20:45,22:15
سالن پنج 1397/08/17 1397/10/17 19:00,20:45
سالن اصلی 1397/08/17 1397/10/17 23:59

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهارسوق 1397/08/17 1397/10/17 10:00,11:30,13:00,14:30,16:00,17:30,19:00,20:30,22:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/17 1397/10/17 16:30,20:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/17 1397/10/17 20:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ1 1397/08/17 1397/10/17 18:00,19:30,21:00

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/18 1397/10/14 16:30,20:30,22:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/08/20 1397/10/20 14:30,20:30