امین و اکوان

2 مرد جوان یکی آرایشگر و دیگری رنگرز که هر دو در حرفه خود استاد هستند با کشتی به شهری میروند که از نظر جغرافیایی پرت و از از نظر صنعت و پیشه محدود است بنابراین بازار خوبی برای کار دارد . هر دو تصمیم دارند زندگی جدیدی را شروع کنند .کارگردان : زحل رضوی

تاریخ اکران : 1397/09/07

سال ساخت : 1396

بازیگران :