هشتگ


کارگردان : رحیم بهبودی فر

تاریخ اکران : 1397/06/30

سال ساخت : 1396

بازیگران : نيوشا ضيغمى، بهاره رهنما، بیژن بنفشه خواه، حدیث فولادوند، محمدعلی کیانی، مهرداد فلاحتگر، ارسلان قاسمی و امید روحانی با حضور محسن ملکی و سیدجواد هاشمى


سینماهای در حال اکران این فیلم :

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/22 1397/09/22 10:30,12:15,14:00,15:45,17:30,19:15
سالن اصلی 1397/07/15 1397/09/15 14:00,18:00
سالن اصلی 1397/07/15 1397/09/15 13:00,18:00

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 10:30,12:00,13:30,15:00,16:30,18:00,19:30
سالن اصلی 1397/07/20 1397/09/20 10:00,11:30,13:00,14:30,16:30,17:30,19:00

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/04 1397/09/04 15:30,21:30
سالن دو 1397/07/04 1397/09/04 19:30,21:15,23:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/12 1397/09/12 23:30
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/04 10:00,12:00,16:00,20:00,21:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/07 1397/09/07 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00
دریا 1397/07/17 1397/09/17 20:00
فانوس 1397/07/04 1397/09/04 18:30
سالن ساحل 1397/07/04 1397/08/30 14:00,15:30,17:00,22:00
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/04 18:30
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 10:00
سالن اصلی 1397/07/09 1397/09/09 14:30,19:30
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 10:00,14:00,16:00,20:00
سالن اصلی 1397/07/07 1397/09/07 15:30,19:00
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 15:30
سالن دو 1397/07/05 1397/09/05 12:00,16:00,20:00
سالن سه 1397/07/03 1397/09/03 18:15
سالن دو 1397/07/10 1397/09/10 14:30
سالن اصلی 1397/07/22 1397/09/22 09:00,11:00,13:00,15:00
سالن دو 1397/07/12 1397/09/12 09:30,11:00,12:45,16:15
سالن اصلی 1397/07/20 1397/09/20 10:30,14:00,17:45
سالن اصلی 1397/07/06 1397/09/06 12:00,16:00,20:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/07/05 1397/09/05 12:30,18:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/04 1397/09/04 14:00,15:30,17:00,18:30,20:00,21:30,23:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نصر 1397/07/07 1397/09/07 14:00
سالن اصلی 1397/07/16 1397/09/16 13:00,15:00

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/07/03 1397/09/03 11:45,15:15,18:45

شیراز


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/09 1397/09/09 15:00,17:00,19:00,21:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/05 1397/09/05 15:00,17:00,19:00,21:00
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/04 09:30,11:30,13:30,15:30,17:30,19:30
سالن اصلی 1397/07/19 1397/09/19 10:30,14:30,16:30,18:30,20:30

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/25 1397/09/25 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/11 1397/09/11 10:00,14:00,18:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/15 1397/09/15 14:30,16:30,18:30,20:30

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/14 1397/09/14 10:30

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن چهار 1397/07/12 1397/09/12 13:45,17:45
سالن هشت 1397/07/12 1397/09/12 20:00
سالن پنج 1397/07/12 1397/09/12 11:00,12:30,15:30,19:15,21:00,22:30,23:59

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/06 1397/09/06 14:30,18:00,21:30
سالن اصلی 1397/07/14 1397/09/14 20:15

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیخ بهایی 1397/07/04 1397/09/02 18:45,22:45
چهارسوق 1397/07/07 1397/09/07 10:00,14:00
چهلستون 1397/07/18 1397/09/18 16:15

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/07/17 1397/09/17 19:30,23:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/04 1397/09/04 22:00

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ1 1397/07/07 1397/09/07 15:00,19:00

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/07 1397/09/07 14:30,18:30

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/07/17 1397/09/17 15:00