کلمبوس


کارگردان : هاتف علیمردانی

تاریخ اکران : 1397/09/14

سال ساخت : 1396

بازیگران : فرهاداصلانی، سعیدپورصمیمی، شبنم مقدمی، مجید صالحی با حضور هانیه توسلی و فریده سپاه منصور، گیتی قاسمی، عرفان ابراهیمی، میترا رفیع، فرنوش نیک اندیش، تورج الوند، نیما نیک طبع


سینماهای در حال اکران این فیلم :

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/10/10 1397/12/10 09:30,11:30,13:30,15:30,19:30,21:15,23:15

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/14 1397/11/14 09:30,11:15
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 09:30,11:30,13:30,15:30,17:30,19:30,21:30
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 16:00,18:00,20:00
سالن دو 1397/09/15 1397/11/15 18:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/15 1397/11/15 16:30,18:30,20:30
فانوس 1397/09/15 1397/11/15 16:00
دریا 1397/09/15 1397/11/15 12:30,20:30
سالن ساحل 1397/09/15 1397/11/15 21:30
سالن اصلی 1397/09/22 1397/11/22 17:30
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 14:30,21:50
سالن اصلی 1397/10/10 1397/12/10 16:15,19:15
سالن اصلی 1397/10/13 1397/12/13 13:30,17:00,20:30
سالن اصلی 1397/09/17 1397/11/17 15:30
سالن دو 1397/09/17 1397/11/17 18:00
سالن دو 1397/09/29 1397/11/29 09:45
سالن اصلی 1397/10/09 1397/12/09 21:00
سالن اصلی 1397/10/12 1397/12/12 11:00,15:00,19:00
سالن اصلی 1397/10/04 1397/12/04 09:45,13:00,14:45,20:00
سالن اصلی 1397/10/09 1397/12/09 14:00,20:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/09/15 1397/11/15 14:30,18:30,22:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/09/21 1397/11/21 20:00,21:30
سالن اصلی 1397/09/25 1397/11/25 18:30,21:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نصر 1397/09/26 1397/11/26 16:00

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/09/15 1397/11/15 10:00
سالن اصلی 1397/09/29 1397/11/29 13:30,17:00
سالن دو 1397/09/29 1397/11/29 22:00

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شقایق 1397/09/25 1397/11/25 12:00,16:00,20:00

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/15 1397/11/15 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 11:30,15:30,19:30

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/04 1397/12/04 10:00,12:00,18:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/16 1397/11/16 12:00,16:00,20:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/10/14 1397/12/14 14:30,16:30,18:30,20:30

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/12 1397/12/12 18:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/09/14 1397/11/14 16:30
پنج 1397/09/14 1397/11/14 23:00
چهار 1397/09/21 1397/11/21 10:45,22:45
سالن دو 1397/10/12 1397/12/12 11:00,15:00,21:00,23:00
سالن سه 1397/10/14 1397/12/14 18:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/09/14 1397/11/14 18:30,22:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/14 1397/11/14 17:15,22:30

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهارسوق 1397/09/14 1397/11/14 14:00,18:00
شیخ بهایی 1397/10/12 1397/12/12 22:45

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/14 1397/11/14 20:30

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/09/23 1397/11/23 21:30,23:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/15 1397/11/15 16:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ3 1397/09/17 1397/11/17 16:00,19:30,21:15
فرهنگ1 1397/10/12 1397/12/12 19:00

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/15 1397/12/15 14:30,18:30

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/20 1397/11/20 18:30
سالن اصلی 1397/09/12 1397/11/12 14:30

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
زنده رود 1397/09/17 1397/11/17 10:00,13:30,17:15

بهمن خوراسگان اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/17 1397/11/17 16:30