میلیونر میامی

حمید فرخ نژاد ، علی قربان زاده ، طناز طباطبایی و صابر ابر یه نقشه عالی و بامزه دارن که یک شبه میلیونر بشن و برن میامی ، نقشه شونو تو سینما بهتون میگن / میلیونر میامیکارگردان : مصطفی احمدی

تاریخ اکران : 1397/09/15

سال ساخت : 1395

بازیگران : حمید فرخ نژاد، علی قربانزاده، طناز طباطبایی و صابر ابر، با هنرمندی:افسانه بایگان و با حضور:آتیلا پسیانی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/17 1397/11/17 10:30,12:15,14:00
سالن اصلی 1397/09/17 1397/11/17 18:00

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/17 1397/11/17 21:15,23:15
سالن دو 1397/09/15 1397/11/15 21:15

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/09/15 1397/11/15 10:30,14:30,18:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
دریا 1397/09/15 1397/11/15 22:00
سالن ساحل 1397/09/24 1397/11/24 13:00,20:30
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 17:45
سالن سه 1397/09/15 1397/11/15 16:15
سالن دو 1397/09/15 1397/11/15 14:30
سالن اصلی 1397/10/12 1397/12/12 11:30,16:30,18:15
سالن اصلی 1397/10/07 1397/12/07 10:00,13:45,15:30

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/09/21 1397/11/21 10:00

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/09/15 1397/11/15 11:45,15:15,18:45

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیدا 1397/09/25 1397/11/25 22:15

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/15 1397/11/15 22:15

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/17 1397/11/17 11:00,13:00,15:00

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/10/04 1397/12/04 15:00,17:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/16 1397/11/16 10:00,14:00,18:00,21:30

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/26 1397/11/26 16:00,20:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 10:30,14:30,20:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهار 1397/09/15 1397/11/15 14:45
هشت 1397/09/15 1397/11/15 11:30,23:00
هفت 1397/09/15 1397/11/15 17:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/09/15 1397/11/15 16:30,20:15

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/09/17 1397/11/17 10:00,14:00

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیخ بهایی 1397/09/16 1397/11/16 10:45,12:45,16:45
نقش جهان 1397/09/15 1397/11/15 20:30

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/09/23 1397/11/23 21:30,23:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/15 1397/11/15 22:15

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 14:30

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
زنده رود 1397/09/17 1397/11/17 21:00