مارموز

این فیلم با مضمونی کمدی و سیاسی روایتگره داستان زندگی شخصی به نام "قدرت" با بازی حامد بهداد است که سودای رسیدن به قدرت را دارد.کارگردان : کمال تبریزی

تاریخ اکران : 1397/09/21

سال ساخت : 1396

بازیگران : حامد بهداد، ویشکا آسایش، آزاده صمدی، رضا ناجی، مانی حقیقی، محمد بحرانی، عیسی یوسفی پور، سیاوش چراغی پور، مرتضی زارع، بهزاد قدیانلو، فرهان معین زاده همراه با گروه موسیقی «بُمرانی»


سینماهای در حال اکران این فیلم :

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 10:30,12:15,14:00,16:00,17:45,19:30
سالن اصلی 1397/10/12 1397/12/12 09:00,10:45,12:30,14:15,16:00,17:45,19:30

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/13 1397/12/13 20:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصل 1397/10/20 1397/12/20 13:00,16:30,20:00
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 13:00,16:30,20:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/27 1397/11/27 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30
دریا 1397/09/29 1397/11/29 11:00,15:30,21:30
سالن ساحل 1397/09/21 1397/11/21 15:30
سالن دو 1397/09/21 1397/11/21 10:00,14:00,18:00
سالن اصلی 1397/09/25 1397/11/25 22:15
سالن اصلی 1397/10/03 1397/12/03 14:00,19:20
سالن اصلی 1397/10/10 1397/12/10 14:30,21:50
سالن اصلی 1397/10/10 1397/12/10 17:45
سالن اصلی 1397/10/24 1397/12/24 10:00,12:00,18:00
سالن اصلی 1397/10/24 1397/12/24 15:15,18:45,22:00
سالن دو 1397/09/21 1397/11/21 14:00,22:00
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 11:30,19:30
سالن سه 1397/09/26 1397/11/26 10:00
سالن دو 1397/09/26 1397/11/26 16:30,20:30
سالن سه 1397/09/28 1397/11/28 10:00
سالن دو 1397/09/28 1397/11/28 09:30,14:30,18:00
سالن اصلی 1397/09/29 1397/11/29 13:45,19:30

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/09/21 1397/11/21 12:30,20:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/25 1397/11/25 22:15

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نصر 1397/10/04 1397/12/04 18:00,20:00
سالن اصلی 1397/10/09 1397/12/09 09:00,11:00,17:00

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/09/21 1397/11/21 11:45,15:15,19:00

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شقایق 1397/09/21 1397/11/21 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00
شقایق 1397/09/21 1397/11/21 20:00

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 10:15,14:15,18:15

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/09/22 1397/11/22 10:00,14:00,20:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/26 1397/11/26 13:00,15:00,17:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/03 1397/12/03 16:00,20:00
سالن اصلی 1397/09/30 1397/11/30 20:00,23:50

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/29 1397/11/29 12:00,16:00,20:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/28 1397/11/28 12:30,18:30

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پنج 1397/09/22 1397/11/22 20:15
چهار 1397/09/22 1397/11/22 22:30,23:59
سالن سه 1397/09/21 1397/11/21 10:30,14:30
سالن دو 1397/09/21 1397/11/21 17:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/28 1397/11/28 17:00,20:45

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/14 1397/11/26 14:00,18:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/09/21 1397/11/21 10:00,12:00,18:00,20:00
سالن اصلی 1397/09/26 1397/11/26 14:30,18:30

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نقش جهان 1397/09/21 1397/11/21 18:30
چهارسوق 1397/10/19 1397/12/19 10:00,12:00,20:00,22:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/21 1397/11/21 14:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1397/09/28 1397/11/28 20:00
فرهنگ 3 1397/10/05 1397/12/05 10:00,12:00

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/02 1397/12/02 14:30,18:30

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/28 1397/11/28 18:30

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
بهمن 1397/09/21 1397/11/21 10:30,14:00,17:30,21:00

بهمن خوراسگان اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/02 1397/12/02 20:30