دایان

داستانی درباره فردای جنگ و افرادی است که در یک روستا زندگی و برای فردای بهتر تلاش میکنندکارگردان : بهروز نورانی پور

تاریخ اکران : 1397/12/10

سال ساخت : 1396

بازیگران : ناصر بابائیان، عبدالله زواره و بهار معروفی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/12/10 1398/02/10 11:45,15:15,20:30

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهار 1397/12/19 1398/02/19 10:00,13:30
هفت 1397/12/19 1398/02/19 15:00,17:00
هشت 1397/12/20 1398/02/20 23:59

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هشت بهشت 1397/12/15 1398/02/15 10:45,16:00,23:00