دایان

داستانی درباره فردای جنگ و افرادی است که در یک روستا زندگی و برای فردای بهتر تلاش میکنندکارگردان : بهروز نورانی پور

تاریخ اکران : 1397/12/10

سال ساخت : 1396

بازیگران : ناصر بابائیان، عبدالله زواره و بهار معروفی