متری شیش و نیم

تازه ترین ساخته روستایی موضوعی اجتماعی دارد به معضل مواد مخدر می پردازد.کارگردان : سعید روستایی

تاریخ اکران : 1397/12/24

سال ساخت : 1397

بازیگران : فرهاد اصلانی، پیمان معادی، نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/08 1398/02/08 13:45,21:00

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/07 1398/03/05 14:00,16:30,19:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/12/27 1398/02/27 10:00,12:15,14:30,17:00,19:30,22:00
سالن ساحل 1397/12/28 1398/02/25 23:00
دریا 1397/12/28 1398/02/28 14:00,22:45,23:59
فانوس 1398/01/25 1398/03/23 18:00,20:10,22:20
سالن اصلی 1398/01/25 1398/03/23 10:00,12:30,15:00,17:30,20:00,22:30
سالن دو 1398/01/02 1398/02/31 20:30,22:45
سالن اصلی 1398/01/20 1398/03/18 14:00,20:00
سالن اصلی 1398/01/20 1398/03/18 14:00,20:00
سالن اصلی 1398/01/01 1398/02/30 18:00
سالن اصلی 1398/01/29 1398/03/27 14:00,19:00,21:30,23:55
سالن اصلی 1398/01/01 1398/02/30 13:20,19:10
سالن دو 1398/01/01 1398/02/30 21:30
سالن اصلی 1398/01/01 1398/02/30 14:30,19:30
سالن سه 1398/01/04 1398/03/02 10:00
سالن اصلی 1398/01/21 1398/03/19 12:00,18:00
سالن اصلی 1398/01/25 1398/03/23 10:00,14:00,18:00
سالن اصلی 1397/12/16 1398/02/16 12:00,18:30,21:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سپاهان دو 1397/12/28 1398/02/25 10:00,12:15,14:30,16:45,19:00,21:15,23:30
همکف 1398/01/26 1398/03/24 23:59

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/01/17 1398/03/15 21:45
سالن اصلی 1398/01/07 1398/03/05 18:00,22:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1398/01/02 1398/02/10 12:30,20:30
سالن اصلی 1398/01/21 1398/03/19 10:45,14:45,18:45

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/12/26 1398/02/25 22:20

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/27 1398/02/27 11:40,14:00,16:20,18:45,21:15,23:45
سالن دو 1397/12/27 1398/02/27 10:00

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/27 1398/02/27 12:00,16:00,20:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/29 1398/03/27 11:00,15:30,20:00
سالن اصلی 1398/01/12 1398/03/10 13:00,22:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/01/07 1398/03/05 14:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/25 1398/03/23 12:00,18:00,22:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/01/26 1398/03/24 14:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/12/28 1398/02/26 11:15,15:45,20:15
هشت 1397/12/28 1398/02/26 21:30
چهار 1397/12/28 1398/02/26 09:30,23:30
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/26 12:00,16:30
سالن اصلی 1397/12/29 1398/02/29 13:30,18:00,22:30
پنج 1397/12/29 1398/02/29 00:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/12/28 1398/02/26 15:45,19:45
سالن دو 1398/01/25 1398/03/23 17:00,22:30

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/01/20 1398/03/18 23:00
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/26 16:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/01/07 1398/03/05 10:15,12:30,15:00,17:30,20:00,22:30
سالن اصلی 1398/01/07 1398/03/05 22:30
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/25 10:45,15:00,19:15,23:15
سالن اصلی 1398/01/01 1398/02/25 13:00,21:00
سالن دو 1398/01/06 1398/03/04 15:30,19:30

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهارسوق 1397/12/28 1398/02/25 12:00,16:10,18:30
چهلستون 1397/12/28 1398/02/25 10:10,14:10,20:00
نقش جهان 1398/01/26 1398/03/24 19:45

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/01/06 1398/03/04 15:30,19:30,21:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/27 1398/02/27 18:00

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1397/12/27 1398/02/27 17:45,22:30

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/27 1398/02/27 16:45

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
زنده رود 1398/01/13 1398/03/11 20:20
بهمن 1397/12/25 1398/02/25 10:00,17:35,20:00
نصف جهان 1397/12/25 1398/02/25 11:45,14:15,16:45,19:15,21:45,23:59
سکانس (روباز) 1398/01/08 1398/03/06 23:30

بهمن خوراسگان اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/25 23:00