زندانی ها

داستان دانشجوی جوانی است که قصد دارد برای پایان نامه اش روی تعدادی زندانی تحقیق کند . ده نمکی قصد دارد در این فیلم تاثیر معنویات بر زندانی ها را به تصویر بکشدکارگردان : مسعود ده نمکی

تاریخ اکران : 1397/12/24

سال ساخت : 1397

بازیگران : هدایت هاشمی، بهنام تشکر، هومن برق‌نورد، برزو ارجمند، بهاره افشاری، بهنوش بختیاری و..


سینماهای در حال اکران این فیلم :

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/26 1398/03/24 11:00,13:00,15:00,20:30
سالن اصلی 1397/12/19 1398/02/19 13:30,18:00,22:30
سالن اصلی 1398/01/01 1398/02/10 11:00,16:00

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/01 1398/02/30 10:30,12:30
سالن دو 1398/01/07 1398/03/05 18:00

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/12 1398/03/10 10:15,12:00,20:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/12/27 1398/02/27 10:15,12:15,14:15,16:15,22:15
سالن ساحل 1397/12/28 1398/02/28 13:00,18:00,21:15
سالن ساحل 1397/12/28 1398/02/26 13:00,18:00,19:45,21:30
دریا 1397/12/28 1398/02/26 11:15,14:25
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/28 22:15
سالن اصلی 1398/01/01 1398/02/16 16:15
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/28 11:00,18:00
سالن دو 1397/12/28 1398/02/28 13:30
سالن اصلی 1398/02/03 1398/04/01 10:00,14:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/12/27 1398/02/27 10:30,14:45

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/25 1398/02/25 17:00
سالن دو 1397/12/27 1398/02/27 14:20,18:10,21:40

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیدا 1397/12/25 1398/02/25 11:00,15:00,19:00

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/12/28 1398/02/11 12:00,16:00,20:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/25 1398/03/23 11:30,15:30,19:30

شیراز


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/04 1398/03/02 09:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/20 1398/03/18 11:30,13:30,15:30,17:30,19:30,21:30
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/25 19:00
سالن اصلی 1398/01/06 1398/03/04 17:00
سالن دو 1398/01/01 1398/02/25 13:30

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/21 1398/03/19 10:00,16:00,20:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/07 1398/03/05 17:30

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/16 16:15

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هشت 1398/01/26 1398/03/24 15:45
چهار 1397/12/26 1398/02/25 15:00,19:00,22:45
سالن سه 1397/12/26 1398/02/26 18:00,20:00,22:00
هشت 1397/12/29 1398/02/29 15:45
چهار 1397/12/29 1398/02/29 19:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/12/26 1398/02/26 16:00,20:00
سالن اصلی 1398/01/25 1398/03/23 16:00,20:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/26 10:00,14:00

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیخ بهایی 1397/12/28 1398/02/25 10:00,11:45,13:30,15:15,19:00,20:50,22:40
کافه سینما 1398/01/10 1398/03/08 10:10,12:00,13:45,19:00,22:30,23:59

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/01 1398/02/12 17:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/06 1398/03/04 14:30,21:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1397/12/27 1398/02/27 10:30,12:00,14:00,16:00,20:15

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/27 1398/02/27 15:00

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
حافظ 1397/12/25 1398/02/25 10:10,13:35,15:20,23:59
عالی قاپو 1397/12/25 1398/02/25 10:10,12:00,13:50,15:40,17:30,19:20,21:10,23:00
خواجو 1398/01/13 1398/03/11 11:40,13:30,22:10,23:59

بهمن خوراسگان اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/27 1398/02/27 15:15