رحمان 1400


کارگردان : منوچهر هادی

تاریخ اکران : 1397/12/24

سال ساخت : 1397

بازیگران : محمدرضا گلزار، سعید آقاخانی، یکتا ناصر، غلامرضا نیکخواه، ساره بیات، بهرام افشاری و با حضور مهران مدیری


سینماهای در حال اکران این فیلم :

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/01 1398/02/30 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30,22:30
سالن دو 1398/01/21 1398/03/19 18:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1398/01/08 1398/03/06 23:59

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1398/01/20 1398/03/18 16:30,18:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
دریا 1397/12/28 1398/02/26 23:59
فانوس 1397/12/28 1398/02/26 16:10,21:15
فانوس 1397/12/28 1398/02/26 12:00,14:00,16:00,18:00,20:00,22:00
سالن اصلی 1397/12/25 1398/02/25 22:00
سالن دو 1398/01/02 1398/02/31 22:15
سالن دو 1398/01/01 1398/02/12 19:15
سالن اصلی 1398/01/17 1398/03/15 16:00,20:00

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/25 1398/02/25 13:45,18:00,22:15

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/20 1398/03/18 11:30,15:30

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/04 1398/03/02 13:00,20:00,22:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/01 1398/02/30 11:00,16:00,20:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/07 1398/03/05 10:00,12:00,14:00,18:00,20:00,22:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/07 1398/03/05 10:30,12:30,17:00,19:00,21:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهار 1397/12/26 1398/02/26 10:00,12:00
سالن سه 1397/12/28 1398/02/26 01:00,15:30
هشت 1397/12/28 1398/02/26 00:30
سالن دو 1397/12/28 1398/02/26 01:15
شش 1397/12/28 1398/02/26 00:45
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/26 14:00,16:00,18:00,20:00,22:00,23:59

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/26 16:00,20:30,22:45

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/26 09:00

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهارسوق 1397/12/28 1398/02/25 20:00
نقش جهان 1397/12/28 1398/02/25 10:15,12:00,14:00,16:00,18:00,22:20,23:59
چهلستون 1398/01/24 1398/03/22 20:30

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/01/06 1398/03/04 15:30,19:30,21:30

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/06 1398/03/04 13:00,21:00
سالن دو 1398/01/06 1398/03/04 17:30