چهار انگشت

فیلم قصه دو دوست است که برای اتمام یک کار ناتمام به کامبوج سفر میکنند اما درگیر اتفاقاتی میشوند ...کارگردان : حامد محمدی

تاریخ اکران : 1397/12/24

سال ساخت : 1397

بازیگران : جواد عزتی، امیر جعفری، ماییداوی وییز و مونا فرجاد


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/28 1398/03/26 10:45,12:15,16:00,17:30,19:15
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/28 11:30,14:00,16:30,19:00,21:30

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/12/28 1398/02/28 10:00,12:00,14:00,16:00,20:00,22:00

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/02 1398/02/17 14:00,18:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/03 1398/03/01 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30,22:30
فانوس 1398/01/04 1398/03/02 19:30
دریا 1397/12/26 1398/02/26 13:00,18:00,21:00,22:30
سالن ساحل 1397/12/28 1398/02/28 19:45
سالن دو 1397/12/25 1398/02/25 11:45,15:15,18:45
سالن اصلی 1398/01/01 1398/02/22 18:00,22:15
سالن اصلی 1398/01/25 1398/03/23 16:15,22:00
سالن اصلی 1398/01/25 1398/03/23 17:30,21:30
سالن اصلی 1398/01/25 1398/03/23 20:00
سالن دو 1398/01/25 1398/03/23 13:30,22:00
سالن سه 1398/01/01 1398/02/14 21:00
سالن سه 1398/01/31 1398/03/29 10:00,21:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1398/01/26 1398/03/24 22:15

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/28 1398/03/26 20:00,23:15

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1398/01/08 1398/03/06 10:00,11:45,13:30,15:15,17:00,19:00,20:40,22:20

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شقایق 1397/12/25 1398/02/25 12:15,16:15,20:15

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/29 1398/03/27 10:15,14:15,18:15

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1398/01/04 1398/03/02 14:00,18:00,22:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/20 1398/03/18 13:30,17:30,21:30
سالن اصلی 1398/01/09 1398/03/07 19:30
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/25 17:30

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/21 1398/03/19 12:00,14:00,18:00
سالن دو 1398/01/21 1398/03/19 21:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/12/28 1398/02/09 13:00,17:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/25 1398/03/23 12:30
سالن دو 1398/01/26 1398/03/24 20:30

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/12/25 1398/02/25 13:45
چهار 1397/12/25 1398/02/25 09:30,11:30
سالن سه 1397/12/25 1398/02/25 16:00,17:45,19:30,21:15,23:00

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهارسوق 1397/12/28 1398/02/25 10:15,14:30,22:35,23:59
شیخ بهایی 1397/12/28 1398/02/25 11:45,17:00,18:45,20:30
چهلستون 1398/01/10 1398/03/08 12:15,16:10,22:30
کافه سینما 1398/01/10 1398/03/08 20:10,22:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/19 1398/03/17 20:00,23:15

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ3 1398/01/12 1398/03/10 18:00,19:30,21:00,22:30

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/06 1398/03/04 19:00,21:00,23:00

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
زنده رود 1398/01/07 1398/03/05 10:00,11:40,13:20,15:00,18:30,22:30,23:59
بهمن 1397/12/25 1398/02/25 12:20,14:05,15:50,22:30,23:59
زنده رود 1397/12/25 1398/02/25 17:00,18:45
سکانس (روباز) 1397/12/25 1398/02/25 20:30
خواجو 1397/12/25 1398/02/25 15:00

بهمن خوراسگان اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/19 1398/03/17 23:00