تگزاس2

هیچ وقت یه ایرانی رو تهدید نکن ، علی الخصوص تو تهرانکارگردان : مسعود اطیابی

تاریخ اکران : 1398/01/28

سال ساخت : 1398

بازیگران : مهدي هاشمی، سام درخشانی،پژمان جمشيدی، ژاله صامتی،گابريلا پتری، بهرنگ علوی، رضا ناجی،اميد روحانی، آدريانو تولوزا، سهيل قنادان، تی آگو متوس و نادر سليمانی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/12 1398/04/10 12:00,14:00,16:00,18:00,20:00,22:00

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/02/21 1398/04/19 10:30,12:15,14:15,18:00,22:15,23:59
سالن اصلی 1398/01/31 1398/03/29 14:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/31 1398/03/29 10:30,12:30,16:30,22:15,23:59
سالن اصلی 1398/01/29 1398/03/27 10:30,12:30,17:00,19:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/06 1398/04/04 10:15,12:15,14:15,16:15,18:15,21:00,23:00
فانوس 1398/02/01 1398/03/30 00:30,12:45,14:15,16:00,17:40,19:15,21:00,22:45
فانوس 1398/02/22 1398/04/20 00:30,10:30,14:00,15:45,17:30,19:15,21:00,22:45
سالن اصلی 1398/01/29 1398/03/27 11:45,15:15,18:45,22:15,23:59
سالن اصلی 1398/02/17 1398/04/15 14:00,18:00,22:10
سالن اصلی 1398/02/12 1398/04/10 16:15,23:00
سالن اصلی 1398/02/12 1398/04/10 16:00,21:30
سالن اصلی 1398/02/07 1398/04/05 13:00,16:30
سالن اصلی 1398/01/31 1398/03/29 00:00,16:00,20:00
سالن اصلی 1398/02/01 1398/03/30 17:30,22:00
سالن دو 1398/02/09 1398/04/07 10:15,17:00,22:00
سالن دو 1398/02/15 1398/04/13 11:00,12:45,14:30,16:30,18:15,21:45
سالن اصلی 1398/02/15 1398/04/13 14:00,21:30
سالن اصلی 1398/02/21 1398/04/19 10:00,14:30,21:30

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سپاهان دو 1398/02/24 1398/04/22 11:00,13:00,15:00,19:00,22:45
همکف 1398/01/28 1398/03/26 16:30,21:15

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/02 1398/03/31 18:00,20:00,21:45

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1398/01/20 1398/03/18 10:30,14:45,16:30,20:45
سالن اصلی 1398/02/15 1398/04/13 12:00,14:00,16:00,22:00

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1398/01/29 1398/03/27 10:00,11:45,13:30,15:15,17:00,18:45,20:45

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیدا 1398/02/02 1398/03/31 13:00,17:00,21:00
شقایق 1398/02/15 1398/04/13 18:15

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/29 1398/03/27 22:15

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1398/01/31 1398/03/29 14:00,18:00,22:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/31 1398/03/29 11:30,19:30,21:30

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/06 1398/04/04 18:00,22:00
سالن اصلی 1398/02/02 1398/03/31 00:15,13:00,18:00,22:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/03 1398/04/01 11:00,13:00,15:00,17:00,20:00,21:30
سالن اصلی 1398/02/03 1398/04/01 11:00,13:00,15:00,17:00,21:30,23:15

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/12 1398/04/10 15:30,19:30,21:30

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/12 1398/04/10 10:30,16:00,21:00,23:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1398/02/03 1398/04/01 11:15
هفت 1398/02/03 1398/04/01 23:59
سالن اصلی 1398/01/29 1398/03/27 01:15,15:15,17:15,19:15,21:15,23:15
سالن دو 1398/01/29 1398/03/27 00:15
چهار 1398/01/29 1398/03/27 11:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/29 1398/03/27 16:00,20:00,23:59

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/29 1398/03/27 16:00,20:00,22:00,23:59

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نقش جهان 1398/01/29 1398/03/27 10:15,12:15,14:15,16:15,18:15,20:15,22:15,23:59
چهلستون 1398/01/29 1398/03/27 20:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/29 1398/03/27 10:30,12:30,14:30,19:00,21:00,23:00
سالن اصلی 1398/02/12 1398/04/10 09:30,13:30,17:30,21:30

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/02 1398/03/31 21:00,23:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/12 1398/04/10 17:00,21:00,23:00

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1398/01/29 1398/03/27 10:30,12:00,14:00,16:00,18:00,22:30

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/17 1398/04/15 16:00,20:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/14 1398/04/12 16:00,20:30

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
عالی قاپو 1398/01/29 1398/03/27 10:10,12:00,13:50,15:40,17:30,19:20,21:10,23:00
زنده رود 1398/01/29 1398/03/27 16:40
بهمن 1398/01/29 1398/03/27 18:20
سکانس (روباز) 1398/01/29 1398/03/27 21:00

بهمن خوراسگان اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/29 1398/03/27 15:30,19:00,21:15