سامورایی در برلین


کارگردان : مهدی نادری

تاریخ اکران : 1398/02/17

سال ساخت : 1397

بازیگران : حمید فرخ‌‌نژاد (در نقش جمشید سامورایی)، امیر مهدی ژوله، میرطاهر مظلومی، هومن حاجی عبداللهی، سامان صفاری، نادر مشایخی، محسن حسینی، احمد سمنار به همراه رنه اشتولز، آزاده اسماعیل‌خانی و با حضور گوهر خیراندیش و میترا حجار


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/24 1398/03/26 11:45,13:30,15:15,17:00,19:00,21:15

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/21 1398/04/19 10:45,12:30,16:30,18:15,22:15,23:59

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/02/21 1398/04/19 10:00,22:15
سالن اصلی 1398/02/21 1398/04/19 14:30,18:30
سالن اصلی 1398/02/23 1398/03/23 15:00,21:30
سالن دو 1398/02/23 1398/03/24 18:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/21 1398/04/19 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,21:00,23:00
دریا 1398/02/25 1398/04/23 11:30,13:15,14:45,20:10,23:59
سالن ساحل 1398/02/29 1398/04/27 22:15
فانوس 1398/03/01 1398/04/30 12:15
سالن اصلی 1398/02/18 1398/04/16 10:00,13:30,17:00,20:30
سالن اصلی 1398/02/26 1398/04/24 16:00,20:30
سالن اصلی 1398/02/26 1398/04/24 14:30,21:15
سالن اصلی 1398/02/25 1398/03/23 00:45,17:45,23:15
سالن اصلی 1398/02/27 1398/04/07 14:45,22:45
سالن اصلی 1398/02/26 1398/04/22 14:00,18:00,22:00
سالن اصلی 1398/02/22 1398/04/20 15:30
سالن سه 1398/03/01 1398/04/30 21:30
سالن اصلی 1398/02/26 1398/04/24 11:15,13:00,15:00,16:45,18:30,22:00
سالن اصلی 1398/02/25 1398/03/23 12:30,16:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سپاهان دو 1398/02/24 1398/04/22 17:00,21:00
همکف 1398/02/19 1398/04/17 10:30,12:30,18:30,23:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/23 1398/04/21 16:00,23:30

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/18 1398/04/16 10:15,14:15,18:15

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/23 1398/04/21 16:00,20:00
سالن اصلی 1398/02/26 1398/04/24 11:00,16:00,20:00,23:50

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/23 1398/03/24 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,21:35,23:10

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/02/29 1398/04/27 14:00,18:00,20:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/25 1398/04/23 12:30,14:00,18:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهار 1398/02/23 1398/04/21 11:15,13:15
سالن دو 1398/02/23 1398/04/21 11:00
سالن سه 1398/02/23 1398/04/21 13:15,15:00,16:45,18:30,20:15,22:00,23:45

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/17 1398/04/15 18:00,22:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/17 1398/04/15 14:00,18:00

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهلستون 1398/02/20 1398/04/18 10:15,14:15,18:15,22:15
چهارسوق 1398/02/20 1398/04/18 12:15,16:15,23:59
کافه سینما 1398/03/01 1398/04/30 17:15,20:45

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/02/26 1398/04/24 19:30,21:30,23:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/21 1398/04/19 15:00,19:00

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ1 1398/02/21 1398/04/19 11:00,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30,22:15

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/31 1398/04/29 10:30,18:00,22:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/09 1398/04/07 18:00,22:15

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/02/26 1398/04/24 18:00
سالن اصلی 1398/02/26 1398/04/24 15:30,19:30

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
زنده رود 1398/02/21 1398/04/19 11:45,15:15,18:45,22:15,23:59

بهمن خوراسگان اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/02/21 1398/04/19 17:15,23:00