نبات

سعید مرد چهل و چهر ساله ای که همسرش را سال ها پیش در یک سانحه از دست داده با دختر دوازده ساله اش نبات زندگی آرام و شیرینی را در تهران سپری میکند . با ورود ناگهانی زنی به زندگی نبات ، سرنوشت همه آن ها دستخوش تغییراتی میشود ...کارگردان : هوشگ نورالهی

تاریخ اکران : 1398/02/19

سال ساخت : 1396

بازیگران : شهاب حسینی، نازنین فراهانی ، ستایش محمودی، معصومه رحمتی و تینا اسدی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/02/21 1398/04/19 16:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/02/19 1398/04/17 14:00,18:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/02/23 1398/04/21 17:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن ساحل 1398/02/22 1398/04/20 12:30,17:30
دریا 1398/02/20 1398/04/18 11:30
سالن اصلی 1398/03/01 1398/03/18 18:00
سالن اصلی 1398/03/01 1398/03/18 18:00
سالن دو 1398/02/19 1398/04/17 00:30,14:30,20:30

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/01/20 1398/03/18 13:30,17:30,21:30
سالن اصلی 1398/02/22 1398/04/20 10:30,12:30,14:30

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هشت 1398/02/19 1398/04/17 01:15,23:45
چهار 1398/02/19 1398/04/17 21:30
پنج 1398/02/19 1398/04/17 13:15,16:45

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
کافه سینما 1398/02/20 1398/04/18 10:15,12:00,13:45,15:30,19:00,22:30,23:59
شیخ بهایی 1398/02/20 1398/04/18 17:00

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
زنده رود 1398/02/21 1398/04/19 10:00,13:30,17:00,20:30