وکیل مدافع

روایتگر زندگی دامداری است که قرار است نماینده مجلس شود و اما در این میان با مشکلی مواجه میشود که ..... این فیلم مسائل سیاسی و اجتماعی روز را در قالبی طنز بیان میکندکارگردان : سلمی بابائی و ونداد دوشن

تاریخ اکران : 1398/02/18

سال ساخت : 1397

بازیگران : ایمان افشاریان، کوروش تهامی، محمودعزیزی، مجید یاسر، شهرام قائدی و بهناز جعفری


سینماهای در حال اکران این فیلم :

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/02/20 1398/04/20 12:30,15:45,19:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/03/01 1398/04/30 14:00,20:00,22:00,23:55

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/03/01 1398/04/30 11:30,15:30,19:30
سالن دو 1398/02/26 1398/04/24 14:00,16:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هشت 1398/02/22 1398/04/20 11:45
هفت 1398/02/25 1398/04/23 14:30,21:30

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
خواجو 1398/02/22 1398/04/20 11:50
هشت بهشت 1398/02/22 1398/04/20 15:30
حافظ 1398/02/22 1398/04/20 17:20