قصر شیرین

مردی پس از با خبر شدن از مرگ همسرش، باید همراه دو فرزند خردسالش به سوی خانه سفر کند. رابطه آنها در طول این سفر التیام می‌یابد و بهبود پیدا می کند.کارگردان : رضا میرکریمی

تاریخ اکران : 1398/04/30

سال ساخت : 1397

بازیگران : حامد بهداد، ژیلا شاهی، یونا تدین، نیوشا علی‌پور


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/05/04 1398/06/17 19:45

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/05/02 1398/06/31 16:45

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1398/05/05 1398/07/03 10:15,12:15,18:15,22:15
سالن دو 1398/05/16 1398/07/14 12:00,13:30,15:00,16:30,18:00,19:30,21:00
سالن اصلی 1398/05/02 1398/06/16 15:30,20:20
سالن اصلی 1398/05/02 1398/06/31 16:50,21:30
سالن اصلی 1398/05/02 1398/06/31 13:30,17:30,19:30
سالن دو 1398/05/05 1398/07/03 20:00,22:30
سالن اصلی 1398/05/02 1398/06/31 18:00,22:00
سالن اصلی 1398/05/02 1398/06/30 10:30,14:00,15:45,21:00
سالن اصلی 1398/05/03 1398/06/30 13:00,19:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/05/02 1398/06/31 17:00,21:30

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1398/05/04 1398/06/31 10:30,14:30,18:30

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شاهد 1398/05/05 1398/07/03 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00
شیدا 1398/05/05 1398/07/03 11:10,15:10,19:10

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/05/02 1398/06/31 10:00,13:30,17:00,20:30

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/05/01 1398/06/30 17:00,21:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/05/01 1398/06/30 14:00,15:45,19:15

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/05/04 1398/06/04 18:00,22:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/05/02 1398/06/30 15:30,19:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/05/02 1398/06/30 12:00,16:00
سالن سه 1398/05/02 1398/06/30 09:45,14:00,18:15
سالن اصلی 1398/05/02 1398/06/30 16:00,20:15,22:00
چهار 1398/05/05 1398/07/03 16:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/05/02 1398/06/30 17:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1398/05/02 1398/06/30 10:00,14:15

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/05/05 1398/07/03 17:30,19:00
سالن اصلی 1398/05/05 1398/07/03 20:30
سالن دو 1398/05/04 1398/06/15 10:00

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
کافه سینما 1398/05/01 1398/06/30 20:30,23:59

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1398/05/04 1398/06/16 15:30,21:30,23:15

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/05/05 1398/07/03 18:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1398/05/07 1398/07/05 10:30,12:00,14:30,16:30

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/05/05 1398/07/03 10:30,16:00,20:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1398/05/05 1398/07/03 19:30

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نصف جهان 1398/05/02 1398/06/30 15:30,21:10