خانه(ائو)

مردی از دنیا رفته و همه دور جسد او جمع شده اند اما این جسد از چشم تماشاگر دور نگه داشته میشود.متوفی وصیت کرده که بعد از مرگ جسد او در اختیار دانشکده پزشکی برای استفاده علمی قرار دهند اما دخترش شدیدا مخالف است.کارگردان : اصغر یوسفی نژاد

تاریخ اکران : 1396/12/13

سال ساخت : 1395

بازیگران : رامین ریاضی، محدثه حیرت، غلامرضا باقری، صدیقه دریانی