مصادره

ایران خیلی بزرگه اما این وقتی خوبه که آدم بدشانسی نباشی.برای بعضی ها زندگی یه جور قماره..ترکیبی از خوش شانسی و بد شانسی..حالا دیگه فرقی نمیکنهتو ایران باشی یا اونور دنیا..یا اینکه ساواکی باشی یا انقلابی،یا با همشهریت ازدواج کرده باشی یا با یه خواننده امریکایی..خلاصه هر کی باشی و هرجوری باشی مواظب باش که مصادره در کمین  نشستهکارگردان : مهران احمدی

تاریخ اکران : 1396/12/23

سال ساخت : 1396

بازیگران : رضا عطاران،هومن سیدی،بابک حمیدیان،هادی کاظمی،میرطاهر مظلومی،مزدک میرعابدینی،مهران احمدی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/28 1397/03/31 10:30,12:30,14:30,16:30,22:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:30,12:30,14:30,16:30,20:30,22:15
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:30,12:30,17:00,19:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 10:00,12:00,14:00,18:00,20:00,22:00
سالن ساحل 1397/01/26 1397/03/31 23:00
فانوس 1397/01/26 1397/03/31 12:30,14:15,20:00
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 10:00,14:00,18:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 16:30,22:00
سالن اصلی 1397/01/18 1397/03/31 16:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 12:00,15:30,19:00,22:30,23:55
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 19:30
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 13:30,19:30
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 18:00,22:00
سالن سه 1397/01/26 1397/03/31 15:00,21:00
سالن دو 1397/01/21 1397/03/31 17:30,21:30
سالن اصلی 1397/01/18 1397/03/31 12:00,16:00,20:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/01/26 1397/03/31 10:30,12:30,16:30,20:30
سپاهان دو 1397/01/19 1397/03/31 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,23:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 21:30,23:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 16:30

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/01/26 1397/03/31 22:15

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1396/12/01 1397/03/31 22:15

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 21:00
سالن اصلی 1397/01/28 1397/03/31 16:00,20:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 12:00,16:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 16:30,22:30

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 16:00

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهلستون 1397/01/23 1397/03/31 23:59
چهارسوق 1397/01/26 1397/03/31 22:30

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 19:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 16:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ3 1397/01/26 1397/03/31 10:15,14:15,16:15,20:15