لاتاری

امیرعلی و نوشین دو جوان بیست و یک ساله قصد ازدواج با یکدیگر را دارند...خانواده ها چندان موافق نیستند.آنها صبر پیشه کرده اند تا به مرور زمان رضایت خانواده هایشان را جلب کنند.آن دو یک رویای مشترک دارند،برنده شدن در لاتاری و دریافت گرین کارت امریکا..کارگردان : محمدحسین مهدویان

تاریخ اکران : 1396/12/23

سال ساخت : 1396

بازیگران : ساعد سهیلی،زیبا کرمعلی،هادی حجازی فر،جواد عزتی،حمید فرخ نژاد


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 10:00,12:00,14:00,16:00,20:00,22:00
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 10:00,12:00,14:00,20:00,22:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 18:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/01/26 1397/03/31 08:15,12:15,14:15,16:15,18:15,20:15,22:15
فانوس 1397/01/26 1397/03/31 18:00
سالن ساحل 1397/01/25 1397/03/31 21:35
دریا 1397/01/26 1397/03/31 11:15,14:45,22:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 21:45
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 16:30,22:30
سالن اصلی 1397/01/18 1397/03/31 13:00,18:00
سالن اصلی 1397/01/19 1397/03/31 17:30,21:30
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 12:00,20:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 17:30,21:30
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 15:15,17:30,19:45,22:00
سالن دو 1397/01/21 1397/03/31 10:15,14:15,18:00,20:00
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 14:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 15:00,19:00,23:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 20:30,22:30
سالن دو 1397/01/28 1397/03/31 21:30,23:15

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نصر 1397/01/25 1397/03/31 12:00,16:00,20:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,23:00
سالن اصلی 1397/01/23 1397/03/31 14:00,18:00,20:00

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 00:30,12:30,16:30,20:30,22:30

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/01/25 1397/03/31 10:00,18:00,20:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/29 1397/03/31 11:30,13:30,15:30,17:30,19:30,21:30

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 13:00,17:00,21:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 11:00,15:00,21:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 20:00,22:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 18:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:30,12:30,14:30,16:35,18:35,20:40,22:40

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهلستون 1397/01/26 1397/03/31 10:15
چهارسوق 1397/01/30 1397/03/28 23:59

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 16:00,22:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 18:00,22:00

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 17:30,21:30,23:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 14:30,20:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1397/01/26 1397/03/31 12:30,18:30,20:30,22:30

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/28 1397/03/31 16:00,20:00