لونه زنبور

تا حالا از نزدیک دست چپ زن یه پادشاه دیدی؟کارگردان : برزو نیک نژاد

تاریخ اکران : 1396/12/23

سال ساخت : 1396

بازیگران : محسن کیایی،پژمان جمشیدی،بهاره کیان افشار،رعنا آزادی ور


سینماهای در حال اکران این فیلم :

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/25 1397/03/31 23:55

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/01 1397/03/30 16:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/02/01 1397/03/30 10:30,14:30,18:00
سالن اصلی 1397/01/28 1397/03/31 16:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
دریا 1397/01/26 1397/03/31 13:15,16:45
سالن ساحل 1397/01/26 1397/03/31 20:00
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 10:00,14:00,18:00
سالن اصلی 1397/01/18 1397/03/31 22:00
سالن سه 1397/01/26 1397/03/31 19:00
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 10:00,15:30
سالن اصلی 1397/01/28 1397/03/31 16:00,20:00
سالن دو 1397/01/21 1397/03/31 12:30,16:15
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 10:30,12:00,20:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 12:30,14:30

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیدا 1397/01/26 1397/03/31 10:15,12:15,14:15,16:15,18:15,20:15
شقایق 1397/01/23 1397/03/31 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/01/29 1397/03/31 12:00,16:00

شیراز


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 09:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/21 1397/03/31 11:30,13:30,15:30,17:30,19:30,21:30

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 14:30,16:30,18:30,20:30,22:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 18:30

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نقش جهان 1397/01/26 1397/03/31 10:30,12:30,14:30,16:30
چهارسوق 1397/01/23 1397/03/31 22:30
چهلستون 1397/01/26 1397/03/31 12:15,16:15,20:15
شیخ بهایی 1397/01/30 1397/03/28 10:45,18:45

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 11:00,20:00

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 19:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/01 1397/03/30 18:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 13:00,17:00,21:00
فرهنگ3 1397/01/26 1397/03/31 22:15