فیلشاه(انیمیشن)

در جنگلی در آفریقا رییس گله فیل ها صاحب فرزندی میشود که همه انتظار دارند جانشین رییس گله باشد اما برخلاف تصور همه شادفیل بسیار دست و پا چلفتی است و هیکل گنده اش همیشه سبب تخریب و خرابکاری میشودکارگردان : هادی محمدیان

تاریخ اکران : 1396/12/23

سال ساخت : 1396

بازیگران : دوبلاژ: سعيد شيخ‌زاده بهرام زند، زهره شکوفنده، ناصر طهماسب، میرطاهر مظلومی، شوکت حجت، حامد عزیزی، ژرژ پطروسی، شایان شامبیاتی، بهمن هاشمی، اکبر منانی، حسین عرفانی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/02/31 11:30,13:00,14:30,16:00,17:30,19:00,20:30
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 13:30,17:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:30

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 16:00
سالن دو 1397/01/25 1397/03/31 18:30,20:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 16:30
سالن اصلی 1397/01/22 1397/03/31 08:00
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 10:00,12:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/01/26 1397/03/31 10:15
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 14:30
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 16:00
سالن ساحل 1397/01/26 1397/03/31 10:30,14:00,17:00,18:30
دریا 1397/01/26 1397/03/31 20:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 08:30,10:30,18:30
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 13:00,18:15
سالن اصلی 1397/01/18 1397/03/31 14:30
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 14:00,17:30,21:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 13:45,17:30
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 11:30
سالن دو 1397/01/25 1397/03/31 14:00,16:00
سالن سه 1397/01/26 1397/03/31 17:00,19:00
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 19:30
سالن اصلی 1397/01/31 1397/03/29 10:00,12:00
سالن اصلی 1397/01/21 1397/03/31 10:30,16:30
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 10:00,16:00
سالن اصلی 1397/01/23 1397/03/31 10:30,18:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 08:30,12:00,14:00,15:30,18:00,20:00
سالن اصلی 1397/01/28 1397/03/31 16:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نصر 1397/01/25 1397/03/31 08:30,10:30,14:00,18:30

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/01/25 1397/03/31 20:45

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 10:00,13:10,16:20,19:30
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 18:40

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیدا 1397/01/23 1397/03/31 10:15,14:15,18:15
شقایق 1397/01/26 1397/03/31 10:00,14:00,18:00

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:30,14:30,18:30

شیراز


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 15:00,17:00,19:00,21:00

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 09:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:00,14:00,18:00,20:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/23 1397/03/31 16:00
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 18:30

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 09:30,17:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 14:00,16:00,18:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/29 1397/03/31 12:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 20:30
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 16:00

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهارسوق 1397/01/26 1397/03/31 10:00,11:30,13:00,14:30,16:00,17:30,19:00,20:30

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/30 1397/03/28 15:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/01 1397/03/30 16:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ1 1397/01/31 1397/03/29 09:00
سالن سه 1397/01/26 1397/03/31 12:15,18:15
فرهنگ 2 1397/01/26 1397/03/31 10:30,14:30,16:30