به وقت شام

گرگانگیری رو زمین سخت تره یا روی هوا؟کارگردان : ابراهیم حاتمی کیا

تاریخ اکران : 1396/12/23

سال ساخت : 1396

بازیگران : بابک حمیدیان - هادی حجازی فر-پیر داغر، خالد السید، جوزف سلامه، رامی عطاالله، لیث المفتی، علی سکر، سامر خلیلی، محمد شعبان –سینتیا کرم


سینماهای در حال اکران این فیلم :

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 11:15,13:15,15:15,17:30,19:30,21:30

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/25 1397/03/31 22:00
سالن اصلی 1397/01/28 1397/03/31 18:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/01 1397/03/30 22:15
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 10:30,12:30,14:30,20:30
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 15:00,21:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:30,12:30,16:30,18:30,20:30,22:30
دریا 1397/01/26 1397/03/31 18:15
فانوس 1397/01/26 1397/03/31 10:45,16:00,21:45
سالن ساحل 1397/01/22 1397/03/31 18:00
سالن دو 1397/01/23 1397/03/31 21:45
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 22:30
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 14:30,20:30
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:00,14:30,20:00
سالن اصلی 1397/01/14 1397/03/31 20:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 15:30,21:30
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 17:30,21:30
سالن سه 1397/01/26 1397/03/31 10:15,15:00,21:00
سالن اصلی 1397/01/18 1397/03/31 14:00,18:00
سالن اصلی 1397/01/21 1397/03/31 12:15,14:30,18:15,20:30
سالن اصلی 1397/01/30 1397/03/28 11:45,17:45,20:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 16:30,20:30

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سپاهان دو 1397/01/26 1397/03/31 11:00,13:00,17:00,21:00
همکف 1397/01/26 1397/03/31 14:30,18:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 14:30,18:30
سالن دو 1397/01/29 1397/03/31 14:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/01/25 1397/03/31 12:30,16:30,20:30
سالن اصلی 1397/01/01 1397/03/31 10:00,12:00,14:00,18:00,20:00

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/31 1397/03/29 22:40
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:00,12:00,14:00,16:00,18:10,20:20

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شاهد 1397/01/26 1397/03/31 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30
شقایق 1397/01/23 1397/03/31 22:00

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/01/25 1397/03/31 14:00,20:00

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 15:00,19:00
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 13:00,18:00,23:50
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 16:00,20:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 11:00,15:00,19:00,22:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 14:30,16:30,20:30

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 13:00,19:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 14:30,20:30

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 10:00,14:00,20:15

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/26 1397/03/31 10:00,12:00,14:00,18:00,20:00
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 08:30,20:40

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهلستون 1397/01/26 1397/03/31 10:15,14:15,18:15,22:15
نقش جهان 1397/01/26 1397/03/31 10:15
شیخ بهایی 1397/01/30 1397/03/28 12:45,16:45,20:45

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 15:00,17:00,21:00,23:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/25 1397/03/31 22:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/26 1397/03/31 11:00,15:00,19:00,22:45

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/28 1397/03/31 18:00,22:00,24:00