تگزاس

هیچوقت یه ایرانی رو تهدید نکن ، حتی تو تگزاکارگردان : مسعود اطیابی

تاریخ اکران : 1397/01/29

سال ساخت : 1396

بازیگران : حمید فرخ نژاد ، سام درخشانی ، پژمان جمشیدی ، گابریلا پتری ، توگان تی شی را ، آدریانو تولوزا، تی آگو متوس ، فرانسین لیما ، لی بوم بوم


سینماهای در حال اکران این فیلم :

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/05/14 1397/07/12 21:30,23:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن ساحل 1397/05/06 1397/07/04 22:30
سالن ساحل 1397/06/16 1397/08/15 19:30
سالن اصلی 1397/05/07 1397/07/05 11:30,15:30,19:30
سالن دو 1397/05/07 1397/07/05 14:00,22:00

شیراز


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/05/27 1397/07/25 15:00,17:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/06/07 1397/08/06 10:30,14:45

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1397/05/06 1397/07/04 18:30