تگزاس

هیچوقت یه ایرانی رو تهدید نکن ، حتی تو تگزاکارگردان : مسعود اطیابی

تاریخ اکران : 1397/01/29

سال ساخت : 1396

بازیگران : حمید فرخ نژاد ، سام درخشانی ، پژمان جمشیدی ، گابریلا پتری ، توگان تی شی را ، آدریانو تولوزا، تی آگو متوس ، فرانسین لیما ، لی بوم بوم


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/01 1397/05/30 11:30,15:30,19:30

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/03/06 1397/05/04 20:30,22:15

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/07 1397/06/05 11:30,13:00,14:45,16:30,18:15,20:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/03/02 1397/04/31 10:30,14:30,18:30
سالن اصلی 1397/02/31 1397/04/29 12:00,14:00,18:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/26 1397/05/24 11:30,13:30,15:30,17:30,19:30,21:30,23:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/07 1397/05/05 12:50,16:15,19:45
سالن اصلی 1397/03/03 1397/05/01 12:30,16:30,20:30
سالن اصلی 1397/03/05 1397/05/03 10:30,14:00
سالن اصلی 1397/03/10 1397/05/08 14:30

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/27 1397/05/25 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 14:00,16:00,20:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/03 1397/05/01 10:30,15:45

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/08 1397/05/06 12:30,14:25