چهار راه استانبول

این فیلم با نگاهی متفاوت به حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو می پردازد.کارگردان : مصطفی کیایی

تاریخ اکران : 1397/02/12

سال ساخت : 1396

بازیگران : هرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، ماهور الوند، رعنا آزادی ور، مهدی پاکدل، سعید چنگیزیان، پوریا رحیمی سام، بابک بهشاد، خسرو احمدی، تینو صالحی، حسین امیدی و با هنرمندی مسعود کرامتی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/03/12 1397/05/10 10:15,12:15,14:15,16:15,18:15,21:00,23:00
سالن دو 1397/03/02 1397/04/31 12:00,16:00,20:00
سالن اصلی 1397/03/08 1397/05/06 20:00
سالن اصلی 1397/03/19 1397/05/17 14:30,18:00,21:15
سالن اصلی 1397/03/02 1397/04/31 22:00
سالن دو 1397/03/02 1397/04/31 12:00,20:00
سالن اصلی 1397/04/09 1397/06/07 12:30,16:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/03/02 1397/04/31 12:30,16:30,20:30

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/10 1397/05/08 16:00,20:00

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/03/21 1397/05/19 11:00,15:00
سالن دو 1397/03/21 1397/05/19 19:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/02 1397/04/31 12:00,18:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/03 1397/05/01 16:00,20:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/03 1397/05/01 12:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/03/05 1397/05/03 16:30,18:30,21:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 18:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1397/03/24 1397/05/22 20:30
فرهنگ 2 1397/03/21 1397/05/19 20:30

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/05 1397/05/03 19:00