خجالت نکش

صنم حق داره خجالت بکشه چند تا بچه بزرگ و عروس داره.سنی ازش گذشته اما قنبر که به فکر پیشرفت مملکته اصلا خجالت سرش نمیشه ... معتقده "حلال کن هزار کن" خجالت نکش.کارگردان : رضا مقصودی

تاریخ اکران : 1397/02/12

سال ساخت : 1396

بازیگران : احمد مهرانفر , شبنم مقدمی , لیندا کیانی , شهره لرستانی , الناز حبیبی , علی صالحی , سام درخشانی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/01 1397/05/30 13:30,17:30,21:30

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/01 1397/05/30 13:30,17:30,21:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/19 1397/05/17 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30,22:30
سالن ساحل 1397/03/26 1397/05/24 22:00
سالن اصلی 1397/03/07 1397/05/05 16:15,21:00
سالن اصلی 1397/04/02 1397/05/31 17:15
سالن دو 1397/03/10 1397/05/08 17:30,21:30
سالن سه 1397/03/10 1397/05/08 17:00,21:00
سالن اصلی 1397/04/06 1397/06/04 10:00,12:00,16:00,20:00
سالن دو 1397/04/01 1397/05/30 12:15,16:00,20:00
سالن اصلی 1397/03/27 1397/05/25 12:15,16:00,20:00
سالن اصلی 1397/04/04 1397/06/02 10:30,18:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/07 1397/05/05 17:00,22:30

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/07 1397/05/05 13:30,17:30,21:30
سالن اصلی 1397/03/06 1397/05/04 14:30,21:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/28 1397/05/26 16:00,20:00

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 12:00
سالن دو 1397/04/07 1397/06/05 11:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 10:00,16:00,20:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/24 1397/05/22 17:30

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهلستون 1397/04/14 1397/06/12 16:15

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/21 1397/05/19 16:00,20:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/03/10 1397/05/08 18:30