خاله قورباغه


کارگردان : افشین هاشمی

تاریخ اکران : 1397/04/06

سال ساخت : 1396

بازیگران : صداپیشگان: مرضیه برومند، شبنم مقدمی، غزل شاکری، احسان کرمی، شایسته ایرانی، آناهیتا خسروی، شهراد بانکی، علیرضا ناصحی، نگار اردلان و افشین هاشمی


سینماهای در حال اکران این فیلم :

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/07 1397/06/05 18:45
سالن اصلی 1397/04/12 1397/06/10 10:30
سالن اصلی 1397/04/09 1397/06/07 16:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/04/07 1397/06/05 18:30
سالن دو 1397/04/09 1397/06/07 10:00,12:00,14:30,16:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن سه 1397/04/10 1397/06/08 10:15,12:15,14:15,16:15
سالن ساحل 1397/04/07 1397/06/05 11:20,19:30
سالن اصلی 1397/04/07 1397/06/05 18:30
سالن اصلی 1397/05/03 1397/07/01 16:15
سالن اصلی 1397/04/11 1397/06/09 16:45
سالن اصلی 1397/04/11 1397/06/09 16:00,20:00
سالن اصلی 1397/05/11 1397/07/09 18:30
سالن دو 1397/04/06 1397/06/04 12:00,16:00,18:00,20:00
سالن دو 1397/04/06 1397/06/04 12:00,16:00,20:00
سالن دو 1397/04/06 1397/06/04 19:30
سالن اصلی 1397/04/09 1397/06/07 18:00
سالن دو 1397/04/09 1397/06/07 10:30,16:15
سالن اصلی 1397/04/12 1397/06/10 10:30,14:00
سالن اصلی 1397/04/14 1397/06/12 10:30

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/12 1397/06/10 14:00,15:30,17:00
سالن دو 1397/04/26 1397/06/24 20:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/04/07 1397/06/05 09:00
سالن اصلی 1397/04/09 1397/06/07 18:00

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/04/06 1397/06/04 10:00

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/06 1397/06/04 10:00,13:20,16:50

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شیدا 1397/04/06 1397/06/04 10:00,14:00,18:00

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/06 1397/06/04 10:00

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/07 1397/06/05 13:00,17:00,21:00

شیراز


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/11 1397/06/09 15:00,17:00,19:00,21:00

22 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/05/20 1397/07/18 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/07 1397/06/05 11:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/07 1397/06/05 13:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/04/07 1397/06/05 17:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/04/07 1397/06/05 10:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/04/11 1397/06/09 10:30
سالن اصلی 1397/05/21 1397/07/19 15:30

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهارسوق 1397/04/09 1397/06/07 16:00
چهلستون 1397/05/19 1397/07/17 10:15,18:15

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/04/12 1397/06/10 15:30,21:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/09 1397/06/07 16:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ3 1397/04/14 1397/06/12 11:30,14:30,16:00,17:30

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/14 1397/06/12 18:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/11 1397/06/09 16:30