هزارپا

دزدی ، اتفاقی متوجه راز یک دختر میشود و سعی میکند از این موقعیت سوءاستفاده کند.کارگردان : ابوالحسن داودی

تاریخ اکران : 1397/04/12

سال ساخت : 1396

بازیگران : رضا عطاران، جواد عزتی، سارا بهرامی، مهران احمدی، شهره لرستانی، لاله اسكندرى، امید روحانی، سپند امیر سلیمانی، امیرمهدى ژوله، نعیمه نظام دوست، سينا رازانى، محمد نادری، حسین سلیمانی، شهين تسليمى، حمید رضا فلاحی، بهرام ابراهيمى


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 12:00,14:15,16:30,18:45,21:00
سالن اصلی 1397/05/01 1397/06/30 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:15

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 22:00
سالن دو 1397/05/04 1397/07/02 10:45,13:15,15:30,18:00,20:15

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/04/17 1397/06/15 22:15
سالن اصلی 1397/04/14 1397/06/12 11:00,13:30,15:45,18:00,20:15
سالن اصلی 1397/04/15 1397/06/13 10:15,16:30,18:45,21:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/16 1397/06/14 10:00,12:10,14:20,16:30,18:45,21:00,23:15
دریا 1397/05/14 1397/07/12 13:00,15:00,17:00
فانوس 1397/04/16 1397/06/14 19:25,21:30,23:35
سالن اصلی 1397/04/13 1397/06/10 10:00,12:15,14:30,16:45,19:00,21:15
سالن دو 1397/04/22 1397/06/20 22:45
سالن اصلی 1397/04/16 1397/06/14 14:30,20:30
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 14:15,18:00,22:00
سالن اصلی 1397/04/19 1397/06/17 16:30,22:00
سالن اصلی 1397/04/23 1397/06/21 14:00,16:15,20:00
سالن اصلی 1397/04/13 1397/06/11 11:30,15:30,19:30,21:30
سالن دو 1397/04/24 1397/06/22 20:00
سالن دو 1397/05/03 1397/07/01 10:00,19:30
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 15:00,17:30,22:15
سالن سه 1397/04/17 1397/06/15 10:15
سالن اصلی 1397/05/03 1397/07/01 10:00,12:00,14:00,16:00,20:00
سالن دو 1397/04/17 1397/06/15 17:45,20:00
سالن اصلی 1397/04/28 1397/06/26 14:00,17:45
سالن اصلی 1397/04/20 1397/06/18 10:30,12:30,18:30

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/04/13 1397/06/10 10:30,13:00,18:00,20:30,22:45

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 18:30,20:45,23:00

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/04/22 1397/06/20 12:30,16:30,18:30,20:30
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 12:00,16:00,20:00

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/04/13 1397/06/10 11:30,14:00,16:15,18:30

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/05/09 1397/07/07 20:45
سالن دو 1397/05/11 1397/07/09 22:00

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شاهد 1397/04/14 1397/06/12 10:00,12:00,14:15,16:30,18:45
شیدا 1397/04/14 1397/06/12 21:45

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/12 1397/06/10 20:30

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/04/17 1397/06/15 10:00,12:00,16:00,20:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 11:00,15:00,19:30,22:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 20:00
سالن اصلی 1397/04/14 1397/06/12 13:00,18:00,20:00,22:00,23:50

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/19 1397/06/17 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00,22:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/22 1397/06/20 14:00,16:00,18:00,20:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 18:20,22:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/14 1397/06/12 18:30,20:45,23:00
سالن دو 1397/05/16 1397/07/14 20:00,22:15

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/13 1397/06/11 18:45,21:00,23:15

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/14 1397/06/12 12:00,16:00,20:00
سالن دو 1397/05/09 1397/07/07 16:30,22:15
سالن اصلی 1397/04/14 1397/06/12 20:35,22:45

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهارسوق 1397/04/18 1397/06/16 23:59
نقش جهان 1397/04/13 1397/06/10 10:00,12:15,14:25,16:35,18:45,21:00,23:10
چهلستون 1397/04/13 1397/06/10 23:59

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/17 1397/06/15 15:00,21:00,23:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/20 1397/06/18 16:30,20:30,22:35

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ3 1397/04/26 1397/06/24 18:15,22:00
فرهنگ 2 1397/04/26 1397/06/24 22:30
فرهنگ1 1397/04/19 1397/06/15 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:15,22:30

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/19 1397/06/15 10:30,18:00,22:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/04/14 1397/06/12 20:30