درباره بهمن سبز

درباره بهمن سبز

ماموریت هر سازمان نشان دهنده فلسفه وجودی آن سازمان است و مقصود و هدف تاسیس سازمان را بیان می کند . هر سازمانی برای پاسخ به مجموعه ای از نیازها تاسیس می شود و هدف غایی آن تامین نیازی مشخص است .

تبیین ماموریت هر سازمان علاوه بر اینکه وحدت بخش است ، مبنای تخصیص منابع را نیز تعیین می کند و دیگر اینکه جهت دهی به مجموعه فعالیت های متوازن سازمان را برای نیل به آن ، ترسیم می کند. از آنجایی که در چشم انداز حوزه هنری آمده است " حضور فعال و جریان ساز درونی و بیرونی در سپهر هنر اسلامی و محور بودن در جذب و پرورش هنرمندان متعهد و تولید آثار نمونه و فاخر از هنر اسلامی " ماموریت موسسه بهمن سبز اینگونه است :

" موسسه بهمن سبز در زمینه سینما فعالیت می کند و می کوشد شاخص های ساخت و نمایش آثار سینمایی و پخش را ارتقا داده تا از این مسیر به توسعه مخاطبان و رضایتمندی آنان نایل شود."

این ماموریت ، سیاست های این سازمان را برمبنای زیر تبیین و تعریف می کند . سیاست یک سازمان مجموعه گزاره هایی است که بر مبنای آن شیوه ی رفتار کارکنان و مدیران را برای تصمیم سازی و تصمیم گیری روشن می کند.

بر همین مبنا ، چشم انداز موسسه بهمن سبز عبارت است از : " معرفی حوزه هنری به عنوان سازنده و اداره کننده ی سینماهایی مقبول تماشاگران و موثر در جریان پخش و نمایش فیلم در سپهر ایران اسلامی "

هم چنین اسلوگان این موسسه اینگونه طراحی می شود : " ما بر این باوریم که در برابر کیفیت اوقات فراغت مردم مسئولیم "

ارزش های موسسه بهمن سبز :

 • رضایتمندی مشتریان : موسسه می کوشد تا با رعایت کیفیت مطلوب محصول (سالن سینما) و خدمات (پخش و بازاریابی و نمایش فیلم ) رضایتمندی مشتریانش را جلب کند.
 • یادگیرنده : موسسه می کوشد تا با پژوهش و آموزش مدام تجارب و اطلاعات سینمایی را جمعبندی کرده آنها را به نظام آگاهی تبدیل کند. تا از این طریق نسبت به بهبود مداوم در چرخه تولید محصول و خدمات بهره ببرد.
 • مشارکت : موسسه با قبول و باور به خرد جمعی علاوه بر استفاده از مشاوران در هر بخش از فعالیت به همدلی و توسعه حضور تصمیم ساز کارکنان همت می کند.
 • بهروری : موسسه می کوشد تا بهترین شیوه و روش را با هزینه ای مناسب برای ارایه محصول (سینما)و خدمات (پخش و نمایش) فراهم کند.
 • ایمن و سبز : موسسه خود را مسئول ایمنی مشتریان دانسته خود را وفادار به اصول زیست محیطی نیز می داند.
 • رضایت مندی سهامداران : موسسه برمبنای مکانیزم عرضه و تقاضا خود را مسئول رضایتمندی سهامدارانش نیز می داند.

اهداف و وظایف موسسه بهمن سبز :

 • ایجاد ، تکمیل ، نوسازی و توسعه سالن های سینما با رعایت الگوی استاندارد و شاخص های اقتصادی و با مشارکت با بخش خصوصی ، عمومی و دولتی
 • تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در تکمیل ، نوسازی و توسعه سالن های سینما .
 • تهیه و تنظیم نظام نامه های استاندارد ساخت و تجهیز سالن های سینما .
 • پخش و توزیع فیلم های سینمایی .
 • تهیه و تنظیم قراردادهای نمونه پخش و توزیع فیلم
 • بهره برداری و اداره سینما های تحت پوشش
 • تدوین و تنظیم مقررات و آین نامه های بهره برداری از سینماها
 • طراحی و اجرای نظام های مشوق خرید بلیط سینما
 • برگزاری دوره های آموزشی نیروی انسانی باری بهره برداری از سینما و تبلیغات و معرفی فیلم
 • پژوهش و مطالعه درامور سینما (سالن ، پخش ، نمایش و...) بمنظور بهره برداری از اطلاعات حاصله برای بهبود خدمات و محصولات
 • انجام مجموعه فعالیت ها و عملیات بازرگانی لازم برای اجرای اهداف موسسه