پروژه هاي انجام شده در سال1387


اجراي كامل پروژهاي بازسازي سينما هاي بيرجند ،سينما بهمن شهر قزوين وسينما قيام شهر شيراز

الف – بخش نازک کاری :

 1. تهیه مصالح و اجرای نمای ورودی و نورپردازی مناسب سینما.
 2. تهیه مصالح و اجرای تابلو اکران و نام سینما.
 3. تهیه مصالح و اجرا و تخریب گیشه و ساخت گیشه جدید و پرتابل.
 4. تهیه مصالح و اجرای و تخریب سرویس های بهداشتی و ساخت سرویس های جدید با امکانات لازم.
 5. تهیه مصالح و اجرای و تخریب کف سالن نمایش و بتن ریزی .
 6. تهیه مصالح و اجرا و اصلاح پشت بام ( ایزوگام نمودن آن).

ب – بخش تأسیسات:

 1. تهیه مصالح و اجرا و بازسازی اساسی سیستمهای سرمایش و گرمایش.
 2.  تهیه مصالح و اجرا و تعویض کلیه سیمها، کابلها و تابلوهای برق سینما.
 3. تهیه مصالح و اجرا عملیات لوله کشی آب سرد و گرم سرویس بهداشتی.

ج - بخش تزئینات :

 1. تهیه مصالح و اجرا سیستم فروش مکانیزه بلیط.
 2.  تهیه مصالح و اجرا بوفه جدید از جنس ام دی اف و استیل کانتر 6 متری.
 3. تهیه مصالح و اجرا تجهیزات بوفه شامل : قهوه ساز و غیره.
 4.  تهیه مصالح و اجرا و جمع آوری صندلیهای موجود و نصب صندلی جدید.
 5.  تهیه مصالح و اجرا سیستم صوتی آنالوگ مناسب
 6.  تهیه مصالح و اجرا و تعویض آپاراتهای موجود.
 7. تهیه مصالح و اجرا و نورپردازی مناسب و حرفه ای سالن نمایش و انتظار.
 8.  تهیه مصالح و اجرا و تعویض کلیه آکوستیکهای سالن نمایش ، سقف انتظار و دیوارهای سالن نمایش.
 9.  تهیه مصالح و اجرا و تعویض پرده اکران و نصب پرده جدید.
 10. تهیه مصالح و اجرا و تعویض دربهای ورودی و خروجی سالن نمایش و انتظار.
 11.  تهیه مصالح و اجرا درب ورودی سینما (شیشه ای و برقی نمودن).
 12. تهیه مصالح و اجرا پوشش دیواره های سالن انتظار نمایش .
 13. تهیه مصالح و اجرا نمازخانه از جنس ام دی اف.