پروژه هاي انجام شده در سال13821-تجهیز سالن اجتمـاعات مجتمع دانشگاه آزاد واحدكرج شامـل اجرای نازك كاری، دكوراسیون داخلی، اجرای پوشش دیوارهای جانبی و سقف، تأسیسات الكتریكی، تهیه و نصب سیستمهای صوتی، ویدئو پروژكتور، سیستم نورپردازی، سیستم اعلام حریق، پرده اكران، پرده بغل رو، كانالهای رفت و برگشت هوا، اجرای كفپوش و سیستم روشنایی عمـومی سالن .
2- تجهیز سالن شركت لولـه سازی اهواز شامل طراحی و اجرای دكوراسیون دیوارهای جانبی و سقف سالن نمایش، طراحی و اجرای دكوراسیون دیوارهای جانبی و سقف سالن انتظار، نصب و راه اندازی پرده اكران بالارو برقی، پرده بغل رو، صندلی سینمایی، اجرای كفپوش، سیستم اعلام و اطفاء حریق، سیستم نورپردازی، سیستم صوتی و اجرای سن .