پروژه هاي انجام شده در سال13831- تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشكده هنر دانشكده تربیت مدرس
2- تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
3- تجهیز تالار اندیشه حوزه هنري 
4- تجهیز تالار اسوه مربوط به بنياد فرهنگي روايت سپاه پاسداران كه شامل يك مجموعه فرهنگي هنري با سه سالن مجزا چند منظوره مي باشد و كليه عمليات دكوراتيو و پوشش ديوارها و راهروها و كفپوش سالنها و طراحي سر درب و صندلي و طراحي و اجرا سيستمهاي برق و صوتي و تصويري حرفه اي را شامل مي شود
5- فضاسازی شهرداری منطقه 5 تهران 
6- طراحی و احداث سالن شماره 2 سینما سپیده تهران مربوط به حوزه هنري كه شامل طراحي و اجراي كامل پوشش ديوارها ، سقف