پروژه های انجام شده در سال 1380


 

 

1-       تجهیز سالن سینمای سازمان تبلیغات اسلامی مهاباد شامل دو دستگاه آپارات K.P.K23 ،  پرده های بغل رو، سیستم نورپردازی، صندلی سینمایی، سیستم اعلام و اطفاء حریق .

2-       تجهیز سالن آمفی تئاتر سازمان تبلیغات اسلامی قزوین شامل پرده اكران، پرده های بغل رو، سیستم صوتی، سیستم نورپردازی، صندلیهای سینمایی و سیستم اعلام و اطفاء حریق .

3-       تجهیز سالن آمفی تئاتر دانشكده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی شامل دو دستگاه آپارات K.P.K23، پرده اكران، پرده بغل رو، صندلی سینمایی، سیستم صوتی، سیستم نورپردازی حرفه ای، اجرای كفپوش رولی و ریختگی، و دكوراسیون چوبی .

4-       تجهیز سالن آمفی تئاتر سازمان تبلیغات اسلامی بوكان شامل پرده های بغل رو، اجرای كفپوش، سیستم صوتی، سیستم نورپردازی و صندلیهای سینمایی .

5-       تجهیز سالن آمفی تئاتر سازمان تبلیغات اسلامی سردشت شامل دكوراسیون داخلی و اجرای پوشش دیوارهای جانبی و سقف، تهیه ونصب دو دستگاه آپارات K.P.K23، پرده اكران، پرده های بغل رو، سیستم نورپردازی، صندلیهای سینمایی، سیستم صوتی و سیستم اعلام و اطفاء حریق.

6-        تجهیز سالن سینما و آمفی تئاتر شركت مناطق نفت خیز جنوب شامل پرده های بغل رو، پرده اكران و اجرای كفپوش .

7-       تهیه و نصب دو دستگاه آپارات K.P.K23 و پرده اكران در سالن آمفی تئاتر اداره آموزش و پرورش استان فارس.

8-       تهیه و نصب دو دستگاه آپارات مئوپتا و پرده اكران برقی در سالن حافظیه اداره ارشاد اسلامی استان فارس.

9-       تهیه و نصب پرده بغل رو سالن آمفی تئاتر نیروی دریایی سپاه.

      10-  تهیه و نصب دو دستگاه پرده بغل رو سالن آمفی تئاتر آموزش و پرورش منطقه 5 تهران.

              11-   تهیه و نصب سیستم صوتی سالن آمفی تئاتر شركت گاز سرخون قشم واقع در بندرعباس.

              12-   تهیه و نصب پرده بغل رو در فرهنگسرای كوثر كرج.

             13-   تهیه و نصب پرده بغل رو در سالن كمیته امداد .