پروژهای انجام شده در سال 1397


پروژه های انجام شده در سال 1397 عبارتند از

 

افتتاح پردیس سینمایی قدس تبریز با دو سالن

بازگشایی سینما فلسطین بروجرد با دو سالن پس از بازسازی کامل

ادامه بازسازی مجتمع فرهنگی فجر سیاهکل

افتتاح پردیس ساحل اصفهان