ساخت و نوسازی سالن های سینما

بنا بر وظیفه ای که حوزه هنری نسبت به اماکن فرهنگی و هنری خود در سطح کشور دارد مصمم است به تدریج و به شکل برنامه ریزی شده و مدون، کلیه سالن های سینمایی خود را بازسازی و نوسازی نماید، از این رو موسسه بهمن سبز وابسته به حوزه هنری - بعنوان مجری طرح - تصمیم دارد به شکلی کامل و اصولی، سینماها را بازسازی و تا حد امکان به استانداردهای جهانی نزدیک نماید تا شاهد مجموعه ای از سالن های سینمایی مجهز و زیبا و کاملا در خور شان مردم این سرزمین باشیم.

از مهمترین اقداماتی که این موسسه در جهت بازسازی سینماها انجام میدهد می توان به تعویض سیستم های صوتی، تعویض آپارات ها، تعویض پرده اکران، تعویض صندلی های سالن نمایش، دکوراتیو کردن سالن نمایش، تعویض اکوستیک ها،بازسازی اساسی سالن انتظار و سرویس های بهداشتی، بازسازی اساسی نمای ورودی و مکانیزه کردن سیستم فروش بلیط اشاره نمود.
همچنین این موسسه در امر ساخت و ساز، بازسازی و تجهیز و طراحی، نوسازی و مرمت و تجهیز و سازماندهی فنی سالن های همایش و اجتماعات سراسر کشور فعال می باشد.